Om oss | Sunfab

Tekniskt avancerade hydrauliska pumpar, motorer och inte minst den första mobila lyftkranen har alla sina rötter i den teknik som Eric Sundin använde i skidtillverkningen i Hudiksvall. Ända sedan starten 1925 har Sunfab varit ett familjeföretag som kännetecknats av innovation, kompetens och framtidsvisioner.

Efter mer än 90 år drivs företaget fortfarande i Eric Sundins anda. Samma familjekänsla, flexibilitet och innovativa lösningar präglar verksamheten, nu när den tredje generationen Sundin har tagit över. Idag är Sunfab ett av världens ledande företag inom hydraulik.

Vårt huvudkontor finns i Hudiksvall där Sunfabs produkter tillverkas i företagets egen fabrik. Sunfabkoncernens dotterbolag finns i Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien. Vi säljer våra produkter via återförsäljare och till direktkunder över hela världen.


Sunfabs grundare, Eric Sundin, startade en fabrik i Arbrå 1925 som tillverkade skidor under namnet Sundins. Den svenska militären fick upp ögonen för den innovative skidtillverkaren och började köpa stora mängder skidor, varpå företaget växte snabbt. Efter en brand 1927 flyttades skidfabriken från Arbrå till Hudiksvall. Där växte företaget ganska snabbt ur sina lokaler, så hela verksamheten flyttades igen, denna gång till Varvet vid Hudiksvalls hamn.

Hiab grundas
Eric hade hela tiden ständigt nya uppfinningar på gång. I takt med att det användes mer och mer hydraulik i skidproduktionen och kunskapen ökade, bildade Eric Sundin tillsammans med byggmästaren Einar Frisk företaget Hydrauliska Industriaktiebolaget − Hiab.

En av de största uppfinningarna kom 1947, då man skapade världens första mobila hydrauliska kran. Det blev även startskottet för Hiab, ett företag som skulle revolutionera lasthantering över hela världen.

Sunfab grundas
Under de kommande åren fortsatte produktutvecklingen och snart behövdes ny teknik för att ge kranarna högre prestanda. 1952 bildade Eric ett nytt bolag, Sunfab för utvecklingen av hydrauliska produkter. Två år senare skapades Sunfabs första hydrauliska kolvpump för lastbilar.

Från skidor till pumpar
På 1960-talet var Sundins en av världens största skidtillverkare. Dessutom ökade ständigt efterfrågan, både på Sunfab-pumparna och Hiab-kranarna. Det blev för mycket för en familj att hantera själva. Därför såldes Hiab 1965 till ett investmentbolag. Eric Sundin fortsatte emellertid att arbeta på Sundins fabriker ända tills han gick bort 1975.

På 80-talet ökade konkurrensen från skidtillverkare runt om i Europa, vilket resulterade i att Sundins avvecklade sin skidtillverkning 1989.

Starten för Sunfab Hydraulics AB
I början av 90-talet bytte Sundins fabriker namn till Sunfab Hydraulics AB. Den välkända SC pumpen utvecklades och det togs även fram en hydraulmotor. Vid denna tid levererades det ca 8 000 pumpar om året.

Export till över 60 länder
Idag är antalet sålda pumpar och motorer uppe i över 40 000 stycken per år och Sunfab har blivit ett välkänt varumärke världen över. Ca 90 % av tillverkningen sker på export till ett 60-tal länder runt om i världen. 

historia-1_350x.jpg historia-2_350x.jpg historia-3_350x.jpg

Sunfabs produktkvalitet är världskänd. Våra driftsäkra pumpar och motorer genomgår tester i eget labb och provceller i produktion. Vår innovativa utvecklings- och konstruktionsavdelning jobbar dels med nyutveckling. Ett lika viktigt arbetsområde är vidareutveckling, dvs. uppgradering och utveckling av befintliga produkter.

Konstruktionsavdelningen arbetar även med kundanpassningar av produkter, kundsupporten Tech-mail, produktutbildningar, produktionssupport samt drift och utveckling av Sunfab’s testlab.

Modern IT-teknologi tillsammans med högkvalitativa givare och styrkomponenter ger förutsättningar för strukturerade och noggranna mätresultat.

Via Tech-mail svarar vi gärna på våra kunders tekniska frågor på e-post tech@sunfab.se

utveckling-1_350x.jpg

gods.jpg

PACKNING OCH GODS

Tar emot, ankomstkontrollerar och avsänder gods. Packar och utlevererar pumpar, motorer och tillbehör.

I bild från vänster: Per Åkerström, Ulf Jansson, Joakim Ahlbom, Håkan Nybom
Saknas i bild: Åsa Lindh, Tord Andersson, Hans Lindberg, Erik Eriksson

flerop.jpg

FLEROPERATIONSGRUPPEN

Tillverkar våra vinkelhus, lagerhus, axlar och SL block. Det görs i fyra st fleroperationssvarvar och tre st fleroperationsfräsar som är kopplade till ett Fastems ställage.

Överst från vänster: Per-Erik Ahlström, Per Olsson, Erik Berlin, Daniel Bergqvist
Nederst från vänster: Jonas Palm, Mikael Lundell, Arvid Bäckman, Stefan Söderström
Saknas i bild: Markus Klang

slip.jpg

SLIPGRUPPEN

Tillverkar våra axlar och kolvar. Det görs i sex st slipmaskiner, en fräsmaskin, två NC svarvar och en robotcell.

I bild från vänster: Åsa Norling, Kjell Holmberg, Hans Eriksson
Saknas i bild: Stefan Jonsson, Kurt Bovbjerg, Peter Fagerström

block_lock.jpg

BLOCK- OCH LOCKGRUPPEN

Tillverkar våra cylinderblock, tillbehör, anslutningslock samt vissa vinkelhus.

I bild från vänster: Hans-Olov Ahlström, Per-Olov Munther, Rickard Modin, Börje Sandberg, Lena Munther, Roger Jonsson, Johan Carlsson, Åke Sandberg
Saknas i bild: Marcus Mokko

mont.jpg

MONTERING OCH PROVNING

Monterar och provar samtliga pumpar och motorer.

Överst från vänster: Lasse Svensson, Andreas Berqvist, Jeanette Löfgren, Olle Jonsson
Nederst från vänster: Faruk Kucukovic, Michelle Sjöberg, Lasse Englund, Ulf Svedberg, Anki Wallin
Saknas i bild: Björn Holmberg

uh.jpg

MASKIN UH

Beställer och utför förbyggande UH, felsöker och lagar all produktionsutrustning.

I bild från vänster: Hans Andersson, Gunnar Erixon, Anders Granath


Kvalitet
Kvalitetsledningssystemet är certifierat enligt standard SS-EN-ISO 9001: 2008.
Sunfab har en processorienterad verksamhet. Processerna är basen i vårt kvalitets- och verksamhetssystem, där även miljöledningssystemet ingår. Processernas identifierade och mätbara mål kopplas till organisationens övergripande mål för att uppnå kundnöjdhet.

Miljö
Sunfabs miljöledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 14001:2004 sedan juni 2011.

 

Kvalitets- och miljöpolicy
I vår utveckling, produktion och försäljning av systemkomponenter för driften av hydrauliska utrustningar inom mobil hydraulik, ska vi arbeta aktivt för att förebygga fel och ständigt förbättra vår kvalitet tillsammans med kunder och leverantörer. Miljöaspekterna är ett naturligt inslag i alla beslut som fattas.

Det innebär att: 

 • Vi arbetar kontinuerligt med att minska och förebygga kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
 • Vi följer fastlagda metoder, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
 • Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Vi utvecklar våra kunskaper för att öka konkurrenskraften.
 • Vi följer eller överträffar gällande lagar, författningar och krav som ställs på vår verksamhet.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra vårt kvalitetssystem.
 • Vi strävar efter att minska förbrukningen av energi och vatten.
 • Vi strävar efter att minska utsläpp till luft och vatten.
 • Olycksfall och ohälsa skall förebyggas på våra arbetsplatser.
 • Vi i vår produktutveckling beaktar miljöaspekterna för produktens hela livscykel.
 • Alla anställda medverkar till att skapa och upprätthålla en bra miljö, vilket sker genom en daglig och aktiv miljö hänsyn t.ex. genom energibesparing och källsortering. För att åstadkomma detta skall alla få nödvändig information och utbildning i miljöåtgärder.
 • Vi granskar lämpligheten i vår kvalitets- och miljöpolicy minst en gång per år.

 

ATEX-Klassning
Sunfab erbjuder ATEX-klassning på standardsortimentet för pumpar (SAP & SCP) och motorer (SCM). Produkterna uppfyller ställda krav enligt ATEX direktivet 2014/34/EU för icke-elektrisk utrustning.

 

ISO certifikat
ISO 9001

Ladda ner certifikat


ISO 14001

FTI

FTI

Som ett miljömedvetet företag tar vi vårt producentansvar och är därför anslutna till FTI.

Ladda ner anslutningsbevis
För mer information besök FTIs hemsida.

 


Vi värdesätter engagemang, respekt och professionalism i vårt arbete med varandra och våra kunder.

Vilka är vi och vad står vi för?
Vår vision vägleder oss, vår strategi definierar våra mål.
Vår gemensamma värdegrund är fundamentet vi står på både som individer och som företag.

Vi är ett anrikt företag med stolta individer

VI ÄR SUNFAB!

 

 

 

 

core_values_350.jpg

Lediga jobb 

Order Manager 

Din profil
Då du kommer att fylla en viktig servicefunktion gentemot våra kunder lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. 
Du är en person som skapar positiva relationer och sprider glädje omkring dig. Vidare har du lätt för att samarbeta och du trivs med att arbeta såväl i team som självständigt. Som person är du ansvarstagande, handlingskraftig och du trivs med hög arbetsintensitet som bl. a inkluderar många olika kontakter och arbetsuppgifter. 
För att lyckas i rollen som order manager bör du som lägst ha lämplig gymnasial utbildning och några års arbetslivserfarenhet inom försäljning och service. 
Du har ett intresse för och kan lätt sätta dig in i tekniska frågor. 
Du har goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift. 
Meriterande är om du behärskar övriga språk som spanska, franska och tyska. 
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som ordermottagare eller teknisk säljare och vana av internationella affärer och att arbeta i MPS system som t.ex. Monitor vilket är det system vi använder. 

 

Produktionsledare

Din profil
Som person är du en prestigelös coachande ledare som har kundfokus och är serviceinriktad. För att lyckas i rollen är du analytisk och tekniskt intresserad.
Du leder med magkänsla, människokännedom och rutin. För dig är det självklart att samarbeta och du tycker om att jobba praktiskt och administrativt.
Viktigt är att du är självständig och har förmågan att prioritera och fatta snabba och långsiktiga beslut. Kanske jobbar du idag som produktionsledare eller som flödesledare.
Vi ser helst att du också har erfarenhet inom skärande bearbetning och kanske har du även erfarenheter inom projektledning
Du är utbildad högskoleingenjör eller har motsvarande praktisk erfarenhet.
Du behärskar engelska i tal och skrift och du har erfarenhet av att jobba i Monitor och MS Office. Du har erfarenhet från arbetsmiljöarbete och kunskaper i iso 9001.

 

Reklamationshandläggare

Din profil
För att trivas i rollen och för att vara framgångsrik i arbetet krävs att du är serviceinriktad, bra på samarbete och att kundfokus är viktigt för dig. Du är en driven och självständig person som har lätt för att prioritera och har en förmåga att ta snabba och välgrundade beslut. Du trivs med variationen av praktiskt och administrativt arbete och i grunden har du ett analytiskt sinne och en metodisk uthållighet. I kommunikation och administration är du ordningsam, snabb och tydlig.
Du har som lägst gymnasiekompetens och ett genuint intresse för teknik, meriterande är också om du har produktkunskaper inom det fordonstekniska området och hydraulikkunskap. Dina kunskaper i engelska är goda i både i tal och skrift.

 

Vi samarbetar med Clockwork Bemanning & Rekrytering. 
Frågor om tjänsterna hänvisas till rekryteringsansvariga, 
Olof Westling, 073-3512734 eller Karin Ten Berg, 073-3512708
Läs mer om tjänsten och ansök via www.clockworkpersonal.se senast 3/12.

 

Innovativa produktutvecklare

Din profil
Vi tror att du arbetar med produktutveckling inom tillverkande industri idag och upplever att mycket mer går att skapa, med hjälp av nya metoder. Du brinner för teknisk innovation och att utmana traditionella synsätt.

Vi tror att teknik är en av dina passioner och något som också intresserar dig på fritiden. Du har en realistisk syn på innovation och formar dina idéer till att i slutänden kunna serieproduceras, vilket innebär att du har förmågan att omvandla innovativ tanke till att i slutändan bli fysisk produkt. Att vara en lagspelare och att ge energi till kollegor och din omgivning är viktiga egenskaper, för att ingå i vårt team. 

Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den
bästa lösningen? Varmt välkommen till vårt team och stimulerande arbetsmiljö, hos oss kommer du att få göra skillnad.

Sigvard Weisbjerg driver teknikavdelningen och hänvisar alla frågor om tjänsterna till Sofie Lambertsson på Clockwork, som nås på 0733-512721.
Tjänsten söker du via www.clockworkpersonal.se och senaste ansökningsdag är 3 december 2017.

 

 

prod-1_350x.jpg dev_350x.jpg

Antal förfrågningar om sponsring som Sunfab får in har ökat kraftigt de senaste åren. Därför vill vi att intressenter läser igenom denna sida samt följer anvisningarna för att skicka in sin ansökan.

Efter att du har skickat in din ansökan får du svar, endera via mail eller på telefon, senast 3 veckor efter att vi har mottagit din ansökan. Vi kontaktar dig.

Syfte: Eftersom vi bor och verkar i Hudiksvall är det viktigt för Sunfab att stödja idrottsföreningar, samt idrottsevenemang, i Hudiksvall med omnejd med en väl fungerade barn- och ungdomsverksamhet.

Avgränsning: Vi behandlar endast ansökningar inom idrotten.

Din ansökan skall innehålla följande:
- Syfte
- Vad vinner Sunfab på att förknippas med din förening alternativt evenemang
- Kort beskrivning om föreningen inklusive grundläggande värderingar och vad ni står för samt hur ni arbetar efter ”leva som man lär”
- Kort beskrivning hur ni jobbar med barn och ungdomar i er verksamhet
- Mål & objektiv
- Sunfabs engagemang (resurser)
- Period avseende samarbetet
- Förening eller namn på evenemang
- Organisationsnummer
- Gatuadress
- Postnummer
- Postort
- Kontaktperson
- Mobilnummer
- E-post adress

Rekommendationer:
Ta god tid på dig för att skriva ansökan. Påvisa tydligt framförallt hur ni jobbar med ungdomsverksamheten samt med era grundläggande värderingar. Följ anvisningarna ovan i din ansökan. Vi kontaktar dig inom 21 arbetsdagar senast. Om vi har frågor kontaktar vi dig.

Läs gärna igenom vår hemsida så du får en bättre förståelse för vår verksamhet.

OBS! Sponsoransökningar som är ofullständiga behandlas ej. Eventuellt material som skickas till oss ansvarar vi inte för.

Din ansökan skickar du hit:
magnus.b@sunfab.se (Skriv ”Sponsoransökan” i ämnesrutan)

Lycka till!

 

spons-2_350x.jpg spons-3_350x.jpg